3 เมษายน 2562 หมอกควันแม่ฮ่องสอนหนักกว่าทุกปีเหตุเผาป่า

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_364044/

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ส่งผลทำให้ค่าPM2.5 และค่าPM10 สูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องหลายวัน ว่าต้องยอมรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของปีนี้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยหลักมาจากคนลอบเผา ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดได้มีมาตรการคุมเข้มมาโดยตลอด แต่เนื่องจากในสภาพภูมิประเทศของแม่ฮ่องสอนเป็นป่ากว่าร้อยละ 80 ทำให้มีประชาชนที่อาศัยฝืนป่าทำมาหากินกันมาก และคนเหล่านี้บางคนได้ลอบเผาเพื่อทำการเกษตร ประกอบกับกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการดูแล เหมือนกับคนป้องกันมีน้อยกว่าคนลักลอบเผา และแค่ก้นบุหรี่สามารถติดไฟได้ เนื่องจากมีเศษใบไม้ใบหญ้า เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี และด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะทำให้อากาศไม่หมุนเวียน ซึ่งหลังจากเกิดไฟป่าถ้าไม่มีควันมาเติมหรือสะสมเพิ่ม หมอกควันจะหายไปภายใน 7 วัน ทั้งนี้ทางจังหวัดเน้นเข้มงวดในการทำงานตามมาตรการป้องกันรักษาป่าจากไฟป่า ในทุกรูปแบบรวมไปถึงการ ร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองด้วย